Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
     Výučba
     
Záverečná práca
     
     Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Martinček pre účely pozemkových úprav
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Martinček pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca rieši návrh rekonštrukcie poľnej cesty v k.ú. obce Martinček.Práca je rozdelená na teoretickú časť v ktorej pojednávame o problematike pozemkových úprav. Podrobne sa venujeme poľným cestám, ich jednotlivým kategóriám a v neposlednom rade návrhom poľných ciest. Popisujeme smerové, výškové a šírkové vedenie trasy cesty ako aj dimenzovanie vozovky poľnej cesty, jej odvodnenie a sprievodnú vegetáciu. Taktiež popisujeme charakteristiku záujmového územia.V druhej praktickej časti sa práca venuje návrhu trasy poľnej cesty na základe získaných informácií a mapových podkladov. V práci vytyčujeme smerové a výškové a vedenie trasy a tieto prvky ďalej popisujeme. Osobitnú časť tvorí návrh sklonových pomerov, odvodnenia ako aj sprievodnej vegetácie. K práci sú priložené projekčné výkresy.
Kľúčové slová:
návrh poľnej cesty, návrh vozovky, pozemkové úpravy, poľné cesty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene