Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Juraj Čuchran
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Záverečná bakalárska práca je zameraná na prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce, s hlavným zameraním na účelové komunikácie, konkrétne poľné a lesné komunikácie. Prieskumom v teréne sme podrobne zmapovali existujúcu cestnú dopravnú sieť, ktorú sme rozdelili podľa účelu na štátne cesty, miestne komunikácie, poľné cesty a lesné cesty. Pri každej ceste sme hodnotili jej stav, dĺžku a šírku. Na základe toho sme cesty rozdelili do kategórii a priradili im návrhovú rýchlosť. Všímali sme si formu odvodnenia, sprievodnú vegetáciu a posúdili technický stav ciest. Rovnaký proces sme uplatnili pri príslušných cestných objektoch. Zo zistených údajov sme spracovali mapové výstupy, každú cestu jednotlivo rozobrali vo výsledkoch práce a vypracovali bilančné tabuľky a tabuľku analýzy ciest, kde sú zmapované údaje prehľadne zhrnuté.
Kľúčové slová:pozemkové úpravy, lesné cesty, miestne komunikácie, cestné objekty, sprievodná vegetácia, dopravné pomery, cestné teleso, poľné cesty, doprava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene