Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
          
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Záverečná bakalárska práca analyzuje aktuálny stav dopravných pomerov mesta Turany, dokumentuje existujúcu dopravnú sieť štátnych, miestnych a účelových komunikácií a hodnotí situáciu dopravných pomerov pre účely pozemkových úprav. Práca sa zameriava na prešetrenie skutočných pomerov v extraviláne mesta. Všetky získané charakteristiky sú podrobne riešené v mapových prílohách a tiež v sumárnych zhrnutiach. Výsledky práce detailne popisujú existujúcu dopravnú sieť z pohľadu ich kategórie, a taktiež napojenie týchto účelových ciest na miestne a štátne komunikácie. Dôležitou súčasťou je vyhodnotenie súčasného dopravného systému z pohľadu funkčnosti. Výsledkom prieskumných prác v teréne a následnej analýzy je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode PPÚ.
Klíčová slova:účelové komunikácie, poľné cesty, lesné cesty, dopravné pomery, projekt pozemkových úprav, dopravná sieť, pozemkové úpravy, doprava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně