Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Nina Pohánková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Záverečná bakalárska práca analyzuje aktuálny stav dopravných pomerov mesta Turany, dokumentuje existujúcu dopravnú sieť štátnych, miestnych a účelových komunikácií a hodnotí situáciu dopravných pomerov pre účely pozemkových úprav. Práca sa zameriava na prešetrenie skutočných pomerov v extraviláne mesta. Všetky získané charakteristiky sú podrobne riešené v mapových prílohách a tiež v sumárnych zhrnutiach. Výsledky práce detailne popisujú existujúcu dopravnú sieť z pohľadu ich kategórie, a taktiež napojenie týchto účelových ciest na miestne a štátne komunikácie. Dôležitou súčasťou je vyhodnotenie súčasného dopravného systému z pohľadu funkčnosti. Výsledkom prieskumných prác v teréne a následnej analýzy je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode PPÚ.
Kľúčové slová:účelové komunikácie, poľné cesty, lesné cesty, dopravné pomery, projekt pozemkových úprav, dopravná sieť, pozemkové úpravy, doprava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene