Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of dirt road in the cadastral territory of Veľký Šariš for the purpose of reparcelling
Written by (author): Ing. Martin Angelovič
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav
Summary:Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou poľnej cesty v katastrálnom území Veľký Šariš. Hlavným cieľom je vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bude výkresová dokumentácia. V úvodnej časti sa čitateľ oboznámi s teoretickým výkladom danej problematiky. Diplomová práca je pokračovaním bakalárskej práce, ktorá bola zameraná na oboznámenie sa s problematikou poľných ciest.
Key words:cesty, cestné názvoslovie, konštrukcie vozoviek, pozemkové úpravy, cestný zákon

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited