Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Richard Bajan
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na rekonštrukciu poľnej cesty vo zvolenom katastrálnom území, a následnú tvorbu výkresovej dokumentácie predmetnej komunikácie. V úvodnej časti práce je popísaná teoretická časť návrhu prípadnej rekonštrukcie poľných ciest, cez charakteristiky smerového a šírkového vedenia, šírkového usporiadania cestného telesa, konštrukcie vozovkového krytu a v neposlednom rade i návrh odvodňovacích zariadení a cestných objektov. V ďalších častiach práce je stanovený cieľ, zvolené metodické postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri samotnej rekonštrukcii či návrhu. V hlavnej časti práce je podrobne popísaný návrh rekonštrukcie poľnej cesty. Cieľom práce je v konečnom dôsledku vytvorenie súhrnného projektového diela rekonštruovanej poľnej cesty pre účely pozemkových úprav. Práca poskytne ucelený pohľad na problematiku projektovania poľných ciest zosumarizovaný v textovej, výkresovej a hmotovej časti rekonštruovanej poľnej cesty.
Klíčová slova:Poľná cesta, Návrh cesty, Terénne úpravy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně