Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Cestice pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Rita Görcsösová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Cestice pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá návrhom poľnej cesty príslušnej kategórie v katastrálnom území Cestice. Základným cieľom práce je vypracovanie projektu, ktorého súčasťou je aj výkresová dokumentácia. Samotná práca je rozdelená na časť teoretickú, ktorá pojednáva o problematike poľných ciest v rámci pozemkových úprav. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým výkladom problematiky návrhu poľných ciest. Rozoberá problematiku smerového, výškového ako i šírkového vedenia trasy cesty a následne dimenzovanie vozoviek poľných ciest, odvodnenie ciest a sprievodnej vegetácie. Následne popisujeme charakteristiku záujmového územia. V praktickej časti práce sa venujeme samotnému návrhu poľnej cesty, opierajúc sa o získané informácií z danej problematiky ako i dostupných mapových podkladov. Sú v nej popísané konkrétne návrhy, postupy a zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri samotnom návrhu.
Kľúčové slová:návrh poľnej cesty, poľné cesty, návrhová rýchlosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene