Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Determination of volumes of land at installation utilities in a recreation area Lake Resort in Moravany nad Váhom
Written by (author): Ing. Michal Holica
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie kubatúr zemných prác pri pokládke inžinierskych sietí v rekreačnej lokalite Lake Resort pri Moravanoch Nad Váhom
Summary:Hospodárnosť investičnej aj neinvestičnej výstavby vyžaduje realizovať zemné práce čo najefektívnejšie. Pri ich realizácií je jeden zo smerodajných aspektov stanovenie kubatúr zemných prác. Stanovenie kubatúr zemných práce patrí medzi jednu z najdôležitejších činností pri ktorých získame prehľad, na základe ktorého budeme schopný v ďalších etapách prác zvoliť ďalší technický a technologický postup. Nakoľko je presnosť výpočtu veľmi dôležitá, musíme si zvoliť čo najvhodnejšiu metódu, ktorá je pre daný typ stavby charakteristická. V diplomovej práci sme sa zamerali na stanovenie objemov zemných prác na základe podkladov od spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ktorá aj daný projekt realizovala. Cieľom projektu bola pokládka inžinierskych sietí, konkrétne elektrických rozvodov v rekreačnej lokalite v Moravanoch nad Váhom, ktorej súčasťou sú aj zemné práce. Nakoľko je stavba líniového charakteru, výpočty sme realizovali profilovou metódou.
Key words:zemné práce, stanovenie kubatúr, pokládka inžinierskych sietí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited