Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
Absolvent
     
     
     
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Stanovenie kubatúr zemných prác pri pokládke inžinierskych sietí v rekreačnej lokalite Lake Resort pri Moravanoch Nad Váhom
Autor: Ing. Michal Holica
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Stanovenie kubatúr zemných prác pri pokládke inžinierskych sietí v rekreačnej lokalite Lake Resort pri Moravanoch Nad Váhom
Abstrakt:
Hospodárnosť investičnej aj neinvestičnej výstavby vyžaduje realizovať zemné práce čo najefektívnejšie. Pri ich realizácií je jeden zo smerodajných aspektov stanovenie kubatúr zemných prác. Stanovenie kubatúr zemných práce patrí medzi jednu z najdôležitejších činností pri ktorých získame prehľad, na základe ktorého budeme schopný v ďalších etapách prác zvoliť ďalší technický a technologický postup. Nakoľko je presnosť výpočtu veľmi dôležitá, musíme si zvoliť čo najvhodnejšiu metódu, ktorá je pre daný typ stavby charakteristická. V diplomovej práci sme sa zamerali na stanovenie objemov zemných prác na základe podkladov od spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ktorá aj daný projekt realizovala. Cieľom projektu bola pokládka inžinierskych sietí, konkrétne elektrických rozvodov v rekreačnej lokalite v Moravanoch nad Váhom, ktorej súčasťou sú aj zemné práce. Nakoľko je stavba líniového charakteru, výpočty sme realizovali profilovou metódou.
Kľúčové slová:zemné práce, stanovenie kubatúr, pokládka inžinierskych sietí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene