Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čierne pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Petra Mesárošová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čierne pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Témou spracovania diplomovej práce bol návrh poľnej cesty v obci Čierne pre účely pozemkových úprav. Proces pozemkových úprav je v obci už po ukončení a mnohé poľnohospodársky využívané cesty potrebujú vybudovať nové trasovanie. Poľná cesta spája rozdrobené poľnohospodárske pozemky miestnych obyvateľov. Návrh bol vypracovaný za účelom skvalitnenia dopravy, zlepšenia protieróznych a hydrologických pomerov v krajine a vhodnejšieho využívania poľnej cesty pre užívateľov pôdy. V prostredí AutoCAD bola zmenená trasa poľnej cesty, prispôsobením výškovým zmenám terénu a vedeniu smerových oblúkov. Vytvorením pozdĺžneho profilu sme zistili výškový priebeh terénu a následne mohla byť navrhnutá niveleta terénu, resp. výškový priebeh nového vedenia trasy poľnej cesty.
Klíčová slova:pôda, poľná cesta, smerové oblúky, AutoCAD

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně