Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čierne pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Petra Mesárošová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čierne pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Témou spracovania diplomovej práce bol návrh poľnej cesty v obci Čierne pre účely pozemkových úprav. Proces pozemkových úprav je v obci už po ukončení a mnohé poľnohospodársky využívané cesty potrebujú vybudovať nové trasovanie. Poľná cesta spája rozdrobené poľnohospodárske pozemky miestnych obyvateľov. Návrh bol vypracovaný za účelom skvalitnenia dopravy, zlepšenia protieróznych a hydrologických pomerov v krajine a vhodnejšieho využívania poľnej cesty pre užívateľov pôdy. V prostredí AutoCAD bola zmenená trasa poľnej cesty, prispôsobením výškovým zmenám terénu a vedeniu smerových oblúkov. Vytvorením pozdĺžneho profilu sme zistili výškový priebeh terénu a následne mohla byť navrhnutá niveleta terénu, resp. výškový priebeh nového vedenia trasy poľnej cesty.
Kľúčové slová:pôda, poľná cesta, smerové oblúky, AutoCAD

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene