Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hradište pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Matúš Stanek
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hradište pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Hlavným cieľom Diplomovej práce je samotný návrh poľnej cesty príslušnej kategórie v katastrálnom území Hradište. Jedná sa o jednopruhovú vedľajšiu poľnú cestu so šírkou koruny 3.5 m a návrhovou rýchlosťou 30 km/h, s označením nPv-126 (3.5/30). Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme stanovili ciele čiastkové ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou projektu nakoľko ich splnením sa determinuje úspešnosť finálneho produktu. Čiastkové ciele sme stanovili nasledovné : zohľadniť požiadavky obstarávateľa pri návrhu trasy komunikácie, rešpektovať geologické, geomorfologické a hydrologické pomery, rešpektovať VZFÚ v rámci projektu pozemkových úprav, prihliadať na začlenenie do krajiny a v neposlednej rade, náležitosti návrhu komunikácie a výkresovú dokumentáciu spracovať podľa osobintých predpisov. Danú tému sme sa snažili maximálnym spôsobom vyčerpať, ako teoretickú tak aj praktickú časť rozdeliť do viacerých tematických, hierarchicky usporiadaných celkov. Spôsob akým štýlom sú zoradené jednotlivé kapitoly smeruje k tomu, aby čitateľ nemal problém s orientáciou v danej problematike. Ciele ktoré sme si spoločne s vedúcim práce vytýčili sme aj dosiahli, pričom konzultácie a samotná práca bola zaujímavá.
Kľúčové slová:priečne usporiadanie, konštrukcia vozovky, poľná cesta, návrhové parametre

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene