Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty          Výučba     
     
Projekty     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Tesáre pre účely pozemkových úprav
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Peter Michal
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Tesáre pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Pre účely prebiehajúcich pozemkových úprav v katastri Tesáre bolo potrebné vyhotoviť prieskum dopravných pomerov. Tento prieskum tvorí jeden z dôležitých podkladov pre úspešné kvalitatívne prijateľné a funkčné prerozdelenie pôdnych celkov. Skúma súčasný stav dopravných pomerov v extraviláne obce s dôrazom na napojenie účelových komunikácií na miestne dopravné komunikácie. Existujúce cesty sme separovali do jednotlivých kategórií na lesné, poľné a iné. Ku každej ceste sme priradili jednotlivé atribúty, určili sme šírku a dĺžku cesty, spevnenie a kvalitu vozovky z konštrukčného hľadiska, prítomnosť odvodňovacích, prevádzkových a iných cestných zariadení. Kvalitu vybavenia cestných objektov sme hodnotili aj z hľadiska sprievodnej vegetácie a prepojenia siete jednotlivých komplexov. Cesty sme zatriedili do jednotlivých kategórií, podľa funkcií a kategórií pozemkov. Vo výstupe sme ohodnotili ich plošný záber, kvalitu, počet, percentuálne zastúpenie v mapových výstupoch, tabuľkách a v grafoch. V projekte pozemkových úprav sa práca využije pre zlepšenie funkčnosti systému ekologickej stability a udržateľného environmentálneho rozvoja katastrálneho územia obce.
Kľúčové slová:
doprava, cesty, cesta (stavba), lesné cesty, poľné cesty, vozovka, konštrukcie vozoviek, druhy ciest, miestna komunikácia, pozemné komunikácie, účelové komunikácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene