Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     Graduate     Lesson     
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Draft communication equipment and measures in land consolidation projects
Written by (author): Ing. Klaudia Nosáková
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Gabriel Benč, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh dopravných pomerov v k.ú. Golianovo pre účely pozemkových úprav
Summary:Poľné cesty a ich postranné vegetačné pásy dotvárajú krajinný ráz, zvyšujú biodiverzitu územia a trvalým spôsobom ohraničujú pozemky a katastrálne hranice. Zo všetkých líniových zariadení a opatrení práve doprava poľnohospodárskeho a lesného charakteru najvýznamnejšie ovplyvňuje organizáciu pôdneho fondu, ktorá okrem svojej primárnej funkcii, ktorou je riešenie dopravy na záujmovom území, môže účinne plniť so svojimi priekopami aj funkciu protieróznej ochrany pôdy resp. územia, nakoľko je, spolu s prirodzenými a umelými vodnými tokmi dôležitým regulátorom povrchového odtoku.
Key words:
komunikačné zariadenia a opatrenia, pozemkové úpravy, poľné cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited