Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Zubák pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Lukáš Pomajbiš
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Peter Michal
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Zubák pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:V súčasnej dobe, hlavne na vidieku sa začína opäť rozvíjať poľnohospodárska výroba. Aby však táto výroba bola ekonomicky čo najvýhodnejšia, musí byť splnených niekoľko faktorov, medzi ktorými je hlavne možnosť prístupnosti pozemkov a podľa možnosti čo najkratšie prepojenie poľnohospodárskych podnikov a fariem. Na to slúžia najmä dômyselne navrhnuté poľné cesty. Cieľom tejto diplomovej práce bolo popísať, navrhnúť a určiť všetky potrebné charakteristiky poľnej cesty v katastrálnom území Zubák na zlepšenie možnosti hospodárenia na poľnohospodárskych pozemkoch. Navrhnutá poľná cesta sa radí do kategórie vedľajšia poľná cesta prístupová. Aby navrhnutá poľná cesta čo najlepšie plnila svoju funkciu, navrhli sme spolu s ňou aj cestnú priekopu, ďalšie cestné objekty ako rúrové priepusty, hospodárske zjazdy a na jej lepšie začlenenie do okolitej krajiny aj sprievodnú vegetáciu.
Kľúčové slová:katastrálne územie, poľná cesta, výškový oblúk, niveleta, smerový oblúk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene