Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Ipeľské Úľany na účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Samuel Bahna
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Chlpík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Ipeľské Úľany na účely pozemkových úprav
Abstrakt:Samuel Bahna: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Ipeľské Úľany na účely pozemkových úprav.(Diplomová práca). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD. Nitra, 2017. 62 strán a 12 príloh. Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh poľnej cesty príslušnej kategórie v katastrálnom území Ipeľské Úľany. Ide o jednopruhovú hlavnú poľnú cestu so šírkou koruny 4,0 m a návrhovou rýchlosťou 30 km/h, s označením HPC-4 (P 4,0/30). Na dosiahnutie hlavného cieľa sme si stanovili čiastkové ciele, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou môjho projektu. Bolo potrebné zohľadniť požiadavky obstarávateľa pri návrhu trasy komunikácie, rešpektovať geomorfologické, geologické a hydrologické pomery, prijliadať na začlenenie do krajiny a náležitosti návrhu komunikácie. Výkresovú dokumentáciu bolo potrebné spracovať podľa predpisov. Aby navrhnutá poľná cesta splnila svoju funkciu, navrhli sme spolu s ňou aj cestnú priekopu a rúrový priepusty.
Kľúčové slová:poľná cesta, smerový oblúk, pozdĺžny profil, niveleta, priečny profil, konštrukcia vozovky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene