Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
     
     
     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
Autor:
Ing. Dominik Boc
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Milan Melek
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
Abstrakt:Boc, Dominik: Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018; 78 strán a výkresová dokumentácia. Návrh poľnej cesty predstavuje jeden z najpodstatnejších úkonov pri navrhovaní spoločných zariadení a opatrení pozemkových úprav. Návrh poľnej cesty musí vychádzať z predpokladaného účelu, ktorému bude slúžiť, z očakávaného dopravného zaťaženia a druhu dopravného prostriedku, ktorými bude prevažne využívaná. Spôsob a rozsah dokumentácie stavby poľnej cesy, postup jej vypracovania, prejednania a schválenia stanovujú príslušné predpisy. Cieľom našej diplomovej práce je navrhnúť úpravu poľnej cesty v katastrálnom území Slopná, ktorá je súčasťou spoločných zariadení a opatrení. V súčasnom stave riešenej problematiky a metodike práce pojednávame o domácich a zahraničných technických predpisoch pre projektovanie poľných ciest. Tieto sme následne transponovali do praktickej časti záverečnej práce a na základe nich sme vypracovali projekt poľnej cesty, ktorý zodpovedá náležitým predpisom. Okrem textovej časti sú prezentované aj grafické výstupy, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť projektovej dokumentácie.
Klíčová slova:pozemkové úpravy, poľné cesty, cestná komunikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně