Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Výučba
     
     
Projekty
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
Autor: Ing. Dominik Boc
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Milan Melek
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
Abstrakt:
Boc, Dominik: Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018; 78 strán a výkresová dokumentácia. Návrh poľnej cesty predstavuje jeden z najpodstatnejších úkonov pri navrhovaní spoločných zariadení a opatrení pozemkových úprav. Návrh poľnej cesty musí vychádzať z predpokladaného účelu, ktorému bude slúžiť, z očakávaného dopravného zaťaženia a druhu dopravného prostriedku, ktorými bude prevažne využívaná. Spôsob a rozsah dokumentácie stavby poľnej cesy, postup jej vypracovania, prejednania a schválenia stanovujú príslušné predpisy. Cieľom našej diplomovej práce je navrhnúť úpravu poľnej cesty v katastrálnom území Slopná, ktorá je súčasťou spoločných zariadení a opatrení. V súčasnom stave riešenej problematiky a metodike práce pojednávame o domácich a zahraničných technických predpisoch pre projektovanie poľných ciest. Tieto sme následne transponovali do praktickej časti záverečnej práce a na základe nich sme vypracovali projekt poľnej cesty, ktorý zodpovedá náležitým predpisom. Okrem textovej časti sú prezentované aj grafické výstupy, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť projektovej dokumentácie.
Kľúčové slová:
pozemkové úpravy, poľné cesty, cestná komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene