Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úprav
Autor: Bc. Mário Cupák
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úprav
Abstrakt:Cestná sieť, predovšetkým poľnohospodárska a lesná dopravná sieť, ovplyvňuje organizáciu pôdneho fondu zo všetkých líniových zariadení a opatrení najvýznamnejšie. Okrem dopravnej funkcie plní so svojimi priekopami aj funkciu protieróznej ochrany a spolu so sprievodnou vegetáciou dotvára celkový ráz krajiny. Bakalárska práca je zameraná na prieskum, zmapovanie a analýzu dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav katastrálnom území Veľkých Janíkoviec. Prieskumom dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav je potrebné zistiť súčasný stav poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete v nadväznosti na železničnú, štátnu cestnú, prípadne vodnú a leteckú sieť. Existujúce poľné a lesné cesty následne zaradiť do kategórii, uviesť ich príslušné označenie vrátane objektov, zhodnotiť technický stav cestného telesa a stav sprievodných cestných objektov a následne vyhodnotiť aj súčasný dopravný systém z pohľadu protieróznej a krajinotvornej funkcie. Výsledkom prieskumných prác je súhrná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu.
Kľúčové slová:pozemkové úpravy, prieskum dopravných pomerov, komunikácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene