Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Ivana Selucká
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Peter Michal
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav
Abstrakt:SELUCKÁ, Ivana: Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Konc Ľubomír, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2017. 103 strán a výkresová dokumentácia Diplomová práca sa zaoberá problematikou rekonštrukcie poľnej cesty. Cieľom práce je rekonštrukcia už existujúcej poľnej cesty pre jej nevyhovujúci stav v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav v celkovej dĺžke 0,554 56 km. Rekonštruovaná poľná cesta patrí do kategórie vedľajšej poľnej cesty P 3,5/30. Popri hlavnom cieli sme stanovili aj ciele vedľajšie, ktoré budú prínosom pre krajinu, do ktorej bude cesta začlenená. Zadanú tému sme rozdelili usporiadane do kapitol, kde sme sa venovali teoretickej ako aj praktickej (návrhovej a projekčnej) časti. V teoretickej časti je formou literárnej rešerše všeobecne popísaná problematika dopravných pomerov predovšetkým poľných ciest, vrátane legislatívy týkajúcej sa dopravy. V ďalšej časti je popísaná metodika práce ako i charakteristika vybranej lokality. Praktická časť práce je venovaná charakteristikám rekonštrukcie cesty príslušnej kategórie na účely pozemkových úprav, čo spočíva v smerovom a výškovom vedení rekonštruovanej cesty, návrhu konštrukcie vozovky, napojeniu na existujúce komunikácie, návrhu odvodňovacích zariadení, návrhu cestných objektov, stanoveniu kubatúr zemných prác až po celkové začlenenie poľnej cesty do krajiny. Kapitoly sme prehľadne zoradili tak, aby aj čitateľ, ktorý sa danej problematike nevenuje, porozumel vysvetľovanému textu.
Kľúčové slová:vozovka, smerový oblúk, rekonštrukcia poľnej cesty, trasa cesty, výškový oblúk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene