Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Martin Očenáš
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Vojtech Lukáč
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav
Abstrakt:OČENÁŠ, Martin: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav (Diplomová práca). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.. Nitra, 2017. 91 strán a výkresová dokumentácia. Cieľom diplomovej práce je návrh a spracovanie projektovej dokumentácie doplnkovej poľnej cesty v katastrálnom území Sampor, okres Zvolen na účely pozemkových úprav. Projektovaná komunikácia spolu s cestnými objektmi tvorí súčasť existujúcej poľnohospodárskej dopravnej siete, pričom prepája dve vedľajšie poľné cesty a sprístupňuje lokalitu s miestnym názvom Na Lukový koniec, pre potreby poľnohospodárskej výroby. Práca sa zaoberá základnou terminológiou z oblasti cestného staviteľstva a komplexnou problematikou návrhu poľných ciest.V teoretickej časti je všeobecne popísaná problematika dopravných pomerov z pohľadu pozemkových úprav, vrátane legislatívnych predpisov. V ďalšej časti je popísaná metodika práce ako i charakteristika riešenej lokality, v ktorej je daná cesta projektovaná. Praktická časť práce je venovaná charakteristikám návrhu cesty príslušnej kategórie na účely pozemkových úprav, od smerového a výškového vedenia cesty, cez návrh konštrukcie vozovky, napojenie na existujúce komunikácie, návrh cestných objektov, stanovenie kubatúr zemných prác až po celkové začlenenie projektovanej poľnej cesty do krajiny.
Kľúčové slová:poľná cesta, návrhové parametre, niveleta, katastrálne územie, konštrukcia vozovky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene