Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Andrej Smatana
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Peter Michal
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav
Abstrakt:Smatana, Andrej: Návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018; 104 strán a 11 mapových príloh. Záverečná diplomová práca rieši návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav. V diplomovej práci využívame bakalársku prácu s názvom Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Tesáre pre účely pozemkových úprav, na základe ktorej sme vyhodnotili, ktoré cesty navrhneme na rekonštrukciu a kde v obvode projektu treba navrhnúť nové účelové komunikácie. Vytvárali sme návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav na zlepšenie funkčnosti systému ekologickej stability, regulácie odtoku vody z krajiny, udržateľného environmentálneho rozvoja katastrálneho územia obce a zníženie degradácie pôdy nepriaznivými vplyvmi. Dodržiavali sme pri tom zásady potrebné pre správne smerové, výškové navrhovanie poľných ciest, priečneho a pozdĺžneho odvodnenia, cestných objektov a sprievodnej vegetácie. Návrh dopravných pomerov v obvode projektu je podrobne popísaný v praktickej časti diplomovej práce a graficky znázornený v projektovej dokumentácií v prílohách.
Kľúčové slová:cestné teleso, účelové komunikácie, lesné cesty, poľné cesty, pozemkové úpravy, cestná zeleň, odvodňovacie systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene