Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Michal Löffler
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
Abstrakt:ČEPELOVÁ, Patrícia: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Krivá. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.. Nitra: FZKI SPU, 2018. 100 strán a výkresová dokumentácia. Diplomová práca sa zaoberá problematikou náležitostí potrebných pre spracovanie projektovej dokumentácie doplnkovej poľnej cesty v katastrálnom území Krivá. Úlohou projektovanej doplnkovej poľnej cesty je sprístupnenie okolitých pozemkov pre poľnohospodárske mechanizmy a zahustenie už jestvujúcej sústavy poľných ciest. Poľná cesta je projektovaná pozdĺž železničnej trate v lokalite Brehy pričom prepája dve vedľajšie poľné cesty.Diplomová práca popisuje základnú problematiku z oblasti cestných komunikácií, legislatívne a metodické podklady potrebné na ich navrhnutie. Komplexnejšie sa venuje náležitostiam projektovania poľných ciest a objektov na poľných cestách, na základe technických a odborných noriem a technických prepisov. Práca ďalej popisuje metodiku práce, bližším charakterizovaním záujmového územia k.ú. Krivá a jeho prírodnými pomermi. Praktická časť sa zaoberá dôvodom výstavby, dopravným a technickým riešením navrhovanej cesty, stanovením kubatúr zemných prác, rozvozom hmôt a začlenením projektovanej poľnej cesty do krajiny
Kľúčové slová:
poľná cesta, cestné komunikácie, projektová dokumentácia, legislatíva, zemné teleso

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene