Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce
Autor: Ing. Juraj Čuchran
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Marek Illéš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce
Abstrakt:Čuchran, Juraj: Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018; 83 strán a výkresová dokumentácia. Záverečná diplomová práca rieši návrh rekonštrukcie poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce. Diplomová práca nadväzuje na bakalársku prácu s názvom Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce pre účely pozemkových úprav, na základe ktorej sme vybrali vedľajšiu poľnú cestu Pv-36, ktorá sa nachádza v nevyhovujúcom stave. Jedná sa o vedľajšiu poľnú cestu kategórie P 3,5/20. Cesta tvorí prístup k rybníkom Dolná Malanta a v budúcnosti bude tvoriť prístup k rekreačnému zariadeniu zameranému na golf, ktoré je momentálne vo výstavbe. Pre správnu rekonštrukciu poľnej cesty je potrebné dodržiavať zásady smerového, výškového a šírkového navrhovania poľných ciest, priečneho a pozdĺžneho odvodnenia, cestných objektov a sprievodnej vegetácie. Je potrebné dbať na hospodárne a efektívne vykonávanie zemných prác v súlade s podmienkami pre ochranu životného prostredia. Návrh rekonštrukcie poľnej cesty je podrobne rozpísaný v praktickej časti diplomovej práce a doložený projektovou dokumentáciu vo forme príloh.
Kľúčové slová:cestné objekty, poľná cesta, smerový oblúk, výškový oblúk, cestné teleso

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene