Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of the field road in the cadastral territory of Turany
Written by (author): Ing. Nina Pohánková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Peter Čanády
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Turany
Summary:Pohánková, Nina: Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Turany. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Konc Ľubomír, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018 Cieľom diplomovej práce je spracovať návrh rekonštrukcie poľnej cesty v katastrálnom území Turany pre potreby pozemkových úprav. V rámci projektu rekonštrukcie budeme riešiť návrh všetkých charakteristík poľnej cesty. Rekonštrukcia cesty prebieha z dôvodov nevyhovujúceho stavu cesty, za účelu zlepšiť prístupnosť dopravy k priľahlým pozemkov, rekonštruovaný úsek je v dĺžke 1,440 21 km. Práca bude spracovávaná vo viacerých kapitolách. Tematiku sme rozdelili na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme spracovávali problematiku za použitia publikácií , internetových zdrojom, legislatívy a noriem. V praktickej časti sme sa venovali metodike a výsledkom práce. Výstupom práce sú prílohy 1-7 v podobe výkresovej časti.
Key words:vozovka, komunikácia, poľná cesta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited