Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
Výučba
     
     
     Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Turany
Autor:
Ing. Nina Pohánková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Peter Čanády
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Turany
Abstrakt:
Pohánková, Nina: Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Turany. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Konc Ľubomír, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018 Cieľom diplomovej práce je spracovať návrh rekonštrukcie poľnej cesty v katastrálnom území Turany pre potreby pozemkových úprav. V rámci projektu rekonštrukcie budeme riešiť návrh všetkých charakteristík poľnej cesty. Rekonštrukcia cesty prebieha z dôvodov nevyhovujúceho stavu cesty, za účelu zlepšiť prístupnosť dopravy k priľahlým pozemkov, rekonštruovaný úsek je v dĺžke 1,440 21 km. Práca bude spracovávaná vo viacerých kapitolách. Tematiku sme rozdelili na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme spracovávali problematiku za použitia publikácií , internetových zdrojom, legislatívy a noriem. V praktickej časti sme sa venovali metodike a výsledkom práce. Výstupom práce sú prílohy 1-7 v podobe výkresovej časti.
Kľúčové slová:
vozovka, komunikácia, poľná cesta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene