Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce na účely pozemkových úprav
Autor: Bc. Zdenko Kopunec
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce na účely pozemkových úprav
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce. Hlavným zameraním bakalárskej práce sú účelové komunikácie, poľné a lesné komunikácie. Počas terénneho prieskumu sme podrobne zmapovali všetky existujúce cestné siete a dopravnú infraštruktúru. Následne sme ich zaradili do kategórií: štátne cesty, miestne komunikácie, poľné a lesné cesty. Pri každej cestnej komunikácii sme zhodnotili jej stav, šírku a dĺžku. Podľa týchto kritérií sme komunikácie priradili do vopred stanovených kategórií. Taktiež sme podrobne zmapovali formu odvodnenia na cestných komunikáciách, sprievodnú vegetáciu a spísali sme technický stav ciest. Podobný postup sme uplatnili pri priľahlých cestných objektoch. Po kompletnom zmapovaní územia sme spracovali mapové výstupy, z ktorých sme vypracovali bilančné tabuľky a tabuľky analýzy ciest. V týchto tabuľkách sme zanalyzovali kompletný prehľad ciest.
Kľúčové slová:katastrálne územie Kočovce, pozemkové úpravy, doprava, poľné cesty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene