Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts          Lesson     Final thesis
     
Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
A survey of traffic conditions in the cadastral Veľký Šariš for purposes of land consolidation
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prieskum dopravných pomerov v k.ú. Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav
Summary:Prieskum dopravných pomerov sa zaoberá analýzou súčasného stavu existujúcich dopravných pomerov v rámci poľných a lesných ciest, stanovením ich kategórii, posúdením dopravného systému z hľadiska jeho funkcie a posúdením technického stavu sprievodných objektov. Analýza súčasného stavu sa zameriava na skutočnosti ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu pozemkových úprav. Cieľom pozemkových úprav je prerozdelenie a nové usporiadanie pozemkov. V prípade pozemkových úprav dochádza k reorganizácii cestnej siete, vytvorí sa systém ekologickej stability, protipovodňovej a protieróznej ochrany. Návrh cestnej siete poľných a lesných ciest je povinnou a jednou z najdôležitejších súčastí spoločných zariadení a opatrení spracovávaných v obvode PPÚ. Na základe spomínaných princípov sa v našej práci zameriavame na prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav.
Key words:
komunikácie, dopravné pomery, cestné objekty, cestný zákon, konštrukcia vozoviek, cesty, pozemkové úpravy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited