Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
     
     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Dewatering systems on dirt roads
Written by (author):
Ing. Dominik Boc
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Odvodňovacie zariadenia na poľných cestách
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na dôležitosť odvodňovacích zariadení pozemných komunikácií. Úvod bakalárskej práce sa zaoberá rozdelením dopravnej cestnej siete podľa ich významu a funkčnosti. Cieľom predkladanej práce sú odvodňovacie zariadenia na poľných cestách s poukázaním na ich neodmysliteľnú súčasť stavebného diela pozemných komunikácií. V práci sme pomenovali jednotlivé druhy odvodňovacích zariadení, ktoré majú zabezpečiť odvodnenie zemného telesa cestnej komunikácie a okolitých pozemkov. Bakalársku prácu sme sa snažili spracovať prehľadne a jednoducho. Ilustráciu a spestrenie umožňujú obrázky jednotlivých odvodňovacích zariadení. V závere bakalárskej práce je poukázané na výber vhodného typu odvodňovacieho zariadenia na existujúcej štátnej ceste č. III/507071 v závislosti od trasy cesty osadenej v teréne.
Key words:
odvodnenie, poľná cesta, cestná komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited