Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     Výučba
     
     
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Odvodňovacie zariadenia na poľných cestách
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Odvodňovacie zariadenia na poľných cestách
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na dôležitosť odvodňovacích zariadení pozemných komunikácií. Úvod bakalárskej práce sa zaoberá rozdelením dopravnej cestnej siete podľa ich významu a funkčnosti. Cieľom predkladanej práce sú odvodňovacie zariadenia na poľných cestách s poukázaním na ich neodmysliteľnú súčasť stavebného diela pozemných komunikácií. V práci sme pomenovali jednotlivé druhy odvodňovacích zariadení, ktoré majú zabezpečiť odvodnenie zemného telesa cestnej komunikácie a okolitých pozemkov. Bakalársku prácu sme sa snažili spracovať prehľadne a jednoducho. Ilustráciu a spestrenie umožňujú obrázky jednotlivých odvodňovacích zariadení. V závere bakalárskej práce je poukázané na výber vhodného typu odvodňovacieho zariadenia na existujúcej štátnej ceste č. III/507071 v závislosti od trasy cesty osadenej v teréne.
Kľúčové slová:odvodnenie, poľná cesta, cestná komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene