Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo
Autor: Ing. Michaela Bandíková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Pienčáková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo
Abstrakt:BANDÍKOVÁ, Michaela: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.. Nitra: FZKI SPU, 2019. 82 strán a 11 príloh. Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ako je návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo na účely pozemkových úprav. Ide o sprístupnenie pozemkom vlastníkov v okolí navrhnutej poľnej cesty a o voľný prejazd pre poľnohospodárske mechanizmy. Navrhnutá poľná cesta je napojená na miestnu komunikáciu a z druhej strany návrhu je umiestnené obratisko v tvare písmena „T”. V našej práci sa obšírnejšie popisuje história ciest, legislatívne a metodické podklady, ktoré sú potrebné pre návrh, ďalej sa popisujú objekty na poľných cestách. V diplomovej práci je popísaná metodika, charakteristika záujmového územia a jeho prírodné pomery. Za poslednú časť našej diplomovej práce sa považujú výsledky práce, kde je popísané technické riešenie návrhu cesty, stanovenie kubatúr zemných prác, rozvoz hmôt a následné začlenenie navrhnutej poľnej cesty do okolitej krajiny.
Kľúčové slová:katastrálne územie, cesty, poľná cesta, konštrukcia vozovky, niveleta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene