Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
Graduate          
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of the field road in the cadastral area of Čajkov
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Dušan Daniš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čajkov
Summary:
Diplomová práca je zameraná na tému ,,Návrh poľnej cesty v k. ú. Čajkov“. Jej cieľom je na základe nadobudnutých vedomostí a získaných podkladov navrhnúť poľnú cestu príslušnej kategórie v lokalite záujmového katastrálneho územia, z dôvodu sprístupnenia pozemkov pre vlastníkov ako i prepojenie dvoch katastrálnych území. V úvode práce sme sa venovali histórií, od ktorej sme následne prešli až k súčasnej legislatíve a všeobecným informáciám o cestách. Jadrom celej diplomovej práce je časť o poľných cestách. V nej sme sa venovali okrem delenia, účelu a významu poľných ciest a následne ďalším charakteristikám súvisiacich s návrhom: návrhové prvky, vozovka a jej konštrukcia, dimenzovanie, vegetácia, ale samozrejme aj odvodnenie, ktoré je neodmysliteľnou časťou a pre čo najdlhšiu životnosť tiež potrebný prvok ciest. V materiáli a metóde sú zahrnuté okrem použitých podkladov a popisu metodických postupov hlavne podrobné informácie týkajúce sa riešeného územia, v ktorom riešime návrh poľnej cesty. Venovali sme sa najmä charakteristike a lokalizácií záujmového územia spolu s prírodnými pomermi, ktoré v danom území prevládajú. Záver patrí výsledkom a diskusii, kde sme na základe nadobudnutých vedomostí a získaných podkladov navrhli samotnú poľnú cestu aj s ďalšími prvkami a následne popísali príslušné a pre výsledok práce potrebné charakteristiky.
Key words:
cesta, konštrukcia vozovky, cestné objekty , poľná cesta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited