Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba          
Projekty
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čajkov
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Ing. Dušan Daniš, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čajkov
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na tému ,,Návrh poľnej cesty v k. ú. Čajkov“. Jej cieľom je na základe nadobudnutých vedomostí a získaných podkladov navrhnúť poľnú cestu príslušnej kategórie v lokalite záujmového katastrálneho územia, z dôvodu sprístupnenia pozemkov pre vlastníkov ako i prepojenie dvoch katastrálnych území. V úvode práce sme sa venovali histórií, od ktorej sme následne prešli až k súčasnej legislatíve a všeobecným informáciám o cestách. Jadrom celej diplomovej práce je časť o poľných cestách. V nej sme sa venovali okrem delenia, účelu a významu poľných ciest a následne ďalším charakteristikám súvisiacich s návrhom: návrhové prvky, vozovka a jej konštrukcia, dimenzovanie, vegetácia, ale samozrejme aj odvodnenie, ktoré je neodmysliteľnou časťou a pre čo najdlhšiu životnosť tiež potrebný prvok ciest. V materiáli a metóde sú zahrnuté okrem použitých podkladov a popisu metodických postupov hlavne podrobné informácie týkajúce sa riešeného územia, v ktorom riešime návrh poľnej cesty. Venovali sme sa najmä charakteristike a lokalizácií záujmového územia spolu s prírodnými pomermi, ktoré v danom území prevládajú. Záver patrí výsledkom a diskusii, kde sme na základe nadobudnutých vedomostí a získaných podkladov navrhli samotnú poľnú cestu aj s ďalšími prvkami a následne popísali príslušné a pre výsledok práce potrebné charakteristiky.
Kľúčové slová:
cesta, konštrukcia vozovky, cestné objekty , poľná cesta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene