Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent               
          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Autor:
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Záverečná bakalárska práca sa zaoberá prieskumom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce na účely pozemkových úprav. Konkrétnym zameraním práce sú účelové komunikácie, ako rýchlostná cesta, štátna cesta, poľné a lesné komunikácie v extraviláne obce. Prieskumom v teréne sa podrobne zistil, zameral a zhodnotil stav, dĺžka a šírka existujúcich cestných sietí v extraviláne obce. Ďalej sa zaznamenalo, či sa na komunikácii nachádza odvodnenie a sprievodná vegetácia. Následne sa získané údaje spracovali podľa jednotlivých kategórií. Výsledky analýz sú uvedené ku každej ceste osobitne a zhrnuté v samostatnom mapovom výstupe. Spracovaný prieskum dopravných pomerov je potrebné zohľadniť pri návrhu pozemkových úprav.
Klíčová slova:
komunikácie, poľné cesty, pozemkové úpravy, prieskum dopravných pomerov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně