Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum ohrozenosti pôdy v k. ú. Mníchova Lehota
Autor: Ing. Adam Šargavý
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum ohrozenosti pôdy v k. ú. Mníchova Lehota
Abstrakt:Predkladaná práca je zameraná na prieskum ohrozenosti pôdy vodnou a veternou eróziou v katastrálnom území Mníchová Lehota (okres: Trenčín). V práci je spracovaná podrobná charakteristika pôdnej erózie, činiteľov a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. V ďaľšej časti práce je spracovaná problematika vodnej erózie ako aj podrobná charakteristika záujmového územia. Hlavná časť práce sa zaoberá orientačným posúdením ohrozenosti pôdy vodnou a veternou eróziou na základe BPEJ a zaradením do stupňou eróznej ohrozenosti územia podľa STN 75 4501. V závere práce je stručné zhrnutie výsledných poznatkov a porovnanie výmer pozemkov podľa jednotlivých stupňou ohrozenia a porovnanie výmer z hľadiska celoslovenského priemeru.
Kľúčové slová:vodná erózia, veterná erózia, erózne procesy, reálna erózia, prípustná (tolerovaná) strata pôdy resp. limitná strata pôdy, ohrozenosť pôdy, potenciálna erózia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene