Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     Graduate
     
Lesson     
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Communication facilities and measures for land consolidation projects
Written by (author):
Ing. Margaréta Mihaličková
Department:
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Komunikačné zariadenia a opatrenia v projektoch pozemkových úprav
Summary:
Pozemkové úpravy majú za cieľ racionálne usporiadať krajinný priestor tak, aby krajina bola produktívna, rozdeľovala a sprístupňovala pozemky s požiadavkami ochrany životného prostredia, ekológie krajiny a jej estetickému pôsobeniu. Tomuto cieľu pomáhajú projekty spoločných zariadení a opatrení s dôrazom na projektovanie poľných ciest, ktorým sa v tejto bakalárskej práci budeme venovať. Popisom a analýzou v jednotlivých kapitolách si priblížime túto oblasť a nadobudneme nové poznatky týkajúce sa problematiky poľných ciest.
Key words:
lesné cesty, komunikácie, komunikačné zariadenia a opatrenia, pozemkové úpravy, poľné cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited