Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komunikačné zariadenia a opatrenia v projektoch pozemkových úprav
Autor: Ing. Margaréta Mihaličková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikačné zariadenia a opatrenia v projektoch pozemkových úprav
Abstrakt:Pozemkové úpravy majú za cieľ racionálne usporiadať krajinný priestor tak, aby krajina bola produktívna, rozdeľovala a sprístupňovala pozemky s požiadavkami ochrany životného prostredia, ekológie krajiny a jej estetickému pôsobeniu. Tomuto cieľu pomáhajú projekty spoločných zariadení a opatrení s dôrazom na projektovanie poľných ciest, ktorým sa v tejto bakalárskej práci budeme venovať. Popisom a analýzou v jednotlivých kapitolách si priblížime túto oblasť a nadobudneme nové poznatky týkajúce sa problematiky poľných ciest.
Kľúčové slová:lesné cesty, komunikácie, komunikačné zariadenia a opatrenia, pozemkové úpravy, poľné cesty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene