Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty          
     
Záverečná práca     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Dravce pre účely pozemkových úprav
Autor:
Bc. Tamara Látková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Dravce pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Prieskum dopravných pomerov sa zaoberá analýzou súčasného stavu existujúcich dopravných pomerov v rámci poľných a lesných ciest, stanovením ich kategórií, posúdením dopravného systému z hľadiska jeho funkcie a posúdením technického stavu sprievodných objektov. Analýza súčasného stavu sa zameriava na skutočnosti ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu pozemkových úprav. Cieľom pozemkových úprav je prerozdelenie a nové usporiadanie pozemkov. V prípade pozemkových úprav dochádza k reorganizácii cestnej siete, vytvorí sa systém ekologickej stability, protipovodňovej a protieróznej ochrany. Návrh cestnej siete poľných a lesných ciest je povinnou a jednou z najdôležitejších súčastí spoločných zariadení a opatrení spracovávaných v obvode PPÚ. Na základe spomínaných princípov sa v našej práci zameriavame na prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Dravce pre účely pozemkových úprav.
Kľúčové slová:
konštrukcie vozoviek, dopravné pomery, pozemkové úpravy, cesty, cestné názvoslovie, cestný zákon, prieskum dopravných pomerov, komunikácie, cestné objekty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene