Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
     Lesson          
Projects          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
A survey of traffic conditions in selected cadastral territory for the purpose of land consolidation
Written by (author): Ing. Tamara Malenčíková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Martinček pre účely pozemkových úprav
Summary:
Bakalárska práca sa venuje aktuálnemu stavu dopravných pomerov v obci Martinček, mapuje existujúcu sieť štátnych, miestnych, poľných a lesných ciest a hodnotí stav dopravných pomerov pre účely pozemkových úprav. Práca sa detailne venuje chrakteristike záujmového územia a štúdiu podkladových materiálov pre prieskum dopravných pomerov. Osobitne sa venuje a popisuje existujúcu cestnú dopravnú sieť, štátne, poľné a lesné cesty. Práca sa zaoberá jednotlivými poľnými cestámi, ich základnými charakteristikami a ich využitiu. Práca definuje pozemkové úpravy a popisuje ich cieľ a funkciu.
Key words:
vozovka, pozemkové úpravy, dopravné pomery, poľné cesty, projekt pozemkových úprav, lesné cesty, dopravná sieť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited