Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Martinček pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Tamara Malenčíková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Martinček pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje aktuálnemu stavu dopravných pomerov v obci Martinček, mapuje existujúcu sieť štátnych, miestnych, poľných a lesných ciest a hodnotí stav dopravných pomerov pre účely pozemkových úprav. Práca sa detailne venuje chrakteristike záujmového územia a štúdiu podkladových materiálov pre prieskum dopravných pomerov. Osobitne sa venuje a popisuje existujúcu cestnú dopravnú sieť, štátne, poľné a lesné cesty. Práca sa zaoberá jednotlivými poľnými cestámi, ich základnými charakteristikami a ich využitiu. Práca definuje pozemkové úpravy a popisuje ich cieľ a funkciu.
Kľúčové slová:vozovka, pozemkové úpravy, dopravné pomery, poľné cesty, projekt pozemkových úprav, lesné cesty, dopravná sieť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene