Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Graduate
     
     
     
Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Establishing a field communications in the cadastral area Pohranice
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vytýčenie poľnej komunikácie v katastrálnom území Pohranice
Summary:Témou diplomovej práce je vytýčenie poľnej komunikácie v katastrálnom území Pohranice v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1 úseku Selenec - Beladice. Diplomová práca je zameraná na tvorbu základnej vytyčovacej siete, rozborom a kritériám presnosti, metódam a postupom merania jednotlivých konštrukčných častí poľnej komunikácie. Jej súčasťou je vyhotovenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby. Diplomová práca sa ďalej venuje aj iným činnostiam, ktoré musí geodet dodávateľa vykonávať pri realizácii väčších a konštrukčne rozsiahlejších líniových stavieb.
Key words:
vytyčovacie práce, poľné komunikácie, geodet dodávateľa, vytyčovacia sieť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited