Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vytýčenie poľnej komunikácie v katastrálnom území Pohranice
Autor: Ing. Maroš Levák
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vytýčenie poľnej komunikácie v katastrálnom území Pohranice
Abstrakt:Témou diplomovej práce je vytýčenie poľnej komunikácie v katastrálnom území Pohranice v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1 úseku Selenec - Beladice. Diplomová práca je zameraná na tvorbu základnej vytyčovacej siete, rozborom a kritériám presnosti, metódam a postupom merania jednotlivých konštrukčných častí poľnej komunikácie. Jej súčasťou je vyhotovenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby. Diplomová práca sa ďalej venuje aj iným činnostiam, ktoré musí geodet dodávateľa vykonávať pri realizácii väčších a konštrukčne rozsiahlejších líniových stavieb.
Kľúčové slová:vytyčovacie práce, poľné komunikácie, geodet dodávateľa, vytyčovacia sieť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene