Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
Graduate
     
     Final thesis     
Projects
     Publications
     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
Z. Muchová
VEGA
riešiteľ
01/01/2021
12/31/2024
2VEGA
riešiteľ
01/01/201612/31/2019
3KEGA
rieštieľ
01/01/2016
01/31/2018
4 Open Educational and Information Cycle on Land Consolidation and its Aspects under Interdepartmental UmbrellaZ. MuchováKEGA riešiteľ
01/01/2017
12/31/2019
5J. Pagáč
OP Integrovaná infraštruktúra
Vedecko-výskumný pracovník
03/04/202006/30/2023
6
OP Kvalita životného prostredia
riešiteľ
11/01/201906/30/2021
7
VEGA
spoluriešiteľ
01/01/2011
12/31/2013
8
 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
L. Gabríny
OP Výskum a inovácie
riešiteľ
01/01/2016
12/31/2019
9
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
M. ŠimkoProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ
02/01/2019
10 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v NitreK. HalászováOP Ľudské zdroje
riešiteľ
04/01/2018
12/31/2020

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected