Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identifikační číslo: 1573
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

     
Výuka
     
Projekty     
     
     
     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silícM. Kačániová
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2018
30.06.2022
2
 Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
3 Biológia, biotechnológie a potravinárstvoCEEPUSgarant
01.01.2019
4
 Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunkyM. KačániováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
24.07.2017
31.12.2019
5M. Kačániová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
20.08.2012
31.07.2016
6
 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
D. Moravčíková
Slovak Aid
riešiteľ
20.11.2014
30.05.2016
7
M. KačániováBilaterálna spolupráca
garant
01.01.2017
31.12.2018
8
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
31.12.2019
9M. Kačániová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.12.2012
31.12.2014
10
 Internacionalizácia vzdelávania a tvorba nových učebných textov v jazyku anglickom pre akreditovaný študijný program "International master of horticulture science (IMHS)" a pre program Erasmus
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2021
31.12.2023
11 "Medzinárodné vzdelávanie a výskum biopodnikov".
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.05.2019
01.05.2023
12
 Mikrobiologická kvalita vína počas technologického procesu výrobyM. Kačániová
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.2016
31.12.2017
13 Modernizácia koncepcie výučby štátnicového predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve pre nový bakalársky študijný program
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2010
31.12.2011
14
 Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane
Tempus
garant
01.12.2013
31.12.2016
15
 Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane
M. KačániováTempusgarant
01.12.2013
13.12.2016
16 "Nákladovo efektívny, bezpečný a ekologicky šetrný hmyz pre Európu".M. Kačániová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.05.2019
01.05.2023
17
 Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 26220220115
M. KačániováOP Výskum a inovácie
garant
01.01.2011
30.04.2014
18
 Optimalizácia klasických a screeningových mikrobiologických metód pri laboratórnom vyšetrení potravín živočíšneho pôvodu.
M. KačániováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011
19
 Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v oblasti vinárstva
M. Kačániová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant01.06.201831.12.2018
20
 Podpora spolupráce univerzít a podnikov pre rozvoj potravinárskeho priemyslu / FIDEM. KačániováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
05.02.2019
21 Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy FoodM. Kačániová
Horizont 2020
garant
13.02.201601.04.2017
22
 Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodéhoVšeobecné výzvymetodický riešiteľ01.07.202030.06.2024
23
M. Kačániová
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.201931.12.2020
24
M. KačániováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant
01.01.2009
31.12.2011
25
 Stratégia internacionalizácie rýchleho inštitucionálneho rozvoja v uzbeckých univerzitách
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant08.02.201831.12.2018
26
 Stratégia zvýšenia kvalifikácie personálu zabezpečujúceho bezpečnosť potravín a hygienické postupy hotelov, reštaurácii a kateringu
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
06.03.2020
27 Syntéza, modelovanie, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti organických zlúčenín a zodpovedajúcich kovových komplexovM. KačániováGranty nadácií
garant
01.01.201231.12.2014
28
 Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
01.12.2017
30.11.2020
29
M. Kačániová
Všeobecné výzvy
garant01.07.201930.06.2023
30M. KačániováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2020
31.12.2023
31
 Trvalo udržateľný rozvoj v poľnohospodárstve, potravinárstve a technológie potravín v podunajskom regióne - - Danube AgriFood magisterský program (DAFM)M. KačániováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
16.02.201531.12.2018
32 Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z vybraných vinohradníckych oblastí SlovenskaM. KačániováVšeobecné výzvygarant
01.07.2017
30.06.2021
33
Všeobecné výzvygarant01.07.2020
30.06.2024
34
 Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201431.12.2016
35
 Vývoj nových štruktúr a výskum vlastností jedlých obalov a náterov na báze polysacharidov a rastlinných antibakteriálnych a antioxidačných prísad
M. Kačániová
Bilaterálna spolupráca
garant
01.08.2019
31.07.2022
36
 Wine production laboratory
M. KačániováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant01.12.201731.12.2018
37COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.05.201901.05.2023
38
P. Šedík
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
39
Všeobecné výzvygarant
01.07.2016
30.06.2020
40
 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore výroby potravín v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a potravinovej bezpečnosti
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
11.03.2019
41 Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včelárenia
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Expert
01.02.202002.02.2020

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý