Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1573
 

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
     
     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
Všeobecné výzvygarant01.07.2018
30.06.2022
2
 Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
3
 Biológia, biotechnológie a potravinárstvoM. Kačániová
CEEPUS
garant
01.01.2019
4
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
24.07.201731.12.2019
5
 Európsky Network alebo znižovanie bakteriálnej kolonizácie a jej stálosť v potravinách a prostredia pri spracovaní potravínM. Kačániová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
20.08.2012
31.07.2016
6
 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
Slovak Aidriešiteľ20.11.201430.05.2016
7
 Chemické zloženie, antioxidačná kapacita a antimikrobiálny účinok liečivých rastlínBilaterálna spolupráca
garant
01.01.2017
31.12.2018
8
 Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov”
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201731.12.2019
9M. Kačániová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.12.2012
31.12.2014
10
 Internacionalizácia vzdelávania a tvorba nových učebných textov v jazyku anglickom pre akreditovaný študijný program "International master of horticulture science (IMHS)" a pre program Erasmus
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2021
31.12.2023
11
 "Medzinárodné vzdelávanie a výskum biopodnikov".
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.05.2019
01.05.2023
12
M. KačániováBilaterálna spolupráca
garant
01.01.2016
31.12.2017
13
 Modernizácia koncepcie výučby štátnicového predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve pre nový bakalársky študijný program
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2010
31.12.2011
14
 Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane
Tempus
garant
01.12.2013
31.12.2016
15
 Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane
Tempusgarant01.12.201313.12.2016
16
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.05.2019
01.05.2023
17
 Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 26220220115OP Výskum a inovácie
garant
01.01.201130.04.2014
18
 Optimalizácia klasických a screeningových mikrobiologických metód pri laboratórnom vyšetrení potravín živočíšneho pôvodu.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2009
31.12.2011
19
 Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v oblasti vinárstva
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.06.2018
31.12.2018
20
 Podpora spolupráce univerzít a podnikov pre rozvoj potravinárskeho priemyslu / FIDE
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
05.02.2019
21 Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy FoodHorizont 2020garant13.02.201601.04.2017
22 Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodéhoŠ. AilerAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRmetodický riešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
23
M. KačániováBilaterálna spoluprácagarant
01.01.2019
31.12.2020
24 Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxiM. KačániováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.200931.12.2011
25
 Stratégia internacionalizácie rýchleho inštitucionálneho rozvoja v uzbeckých univerzitáchM. Kačániová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant08.02.201831.12.2018
26
 Stratégia zvýšenia kvalifikácie personálu zabezpečujúceho bezpečnosť potravín a hygienické postupy hotelov, reštaurácii a kateringu
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant06.03.2020
27
 Syntéza, modelovanie, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti organických zlúčenín a zodpovedajúcich kovových komplexov
M. KačániováGranty nadáciígarant01.01.201231.12.2014
28 Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUzM. KačániováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant01.12.201730.11.2020
29M. Kačániová
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2019
30.06.2023
30
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.202031.12.2023
31
 Trvalo udržateľný rozvoj v poľnohospodárstve, potravinárstve a technológie potravín v podunajskom regióne - - Danube AgriFood magisterský program (DAFM)M. KačániováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
16.02.2015
31.12.2018
32
Všeobecné výzvy
garant01.07.201730.06.2021
33
 Vlastnosti a biologické aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeliM. KačániováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2020
30.06.2024
34 Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
35 Vývoj nových štruktúr a výskum vlastností jedlých obalov a náterov na báze polysacharidov a rastlinných antibakteriálnych a antioxidačných prísadBilaterálna spoluprácagarant01.08.201931.07.2022
36 Wine production laboratoryM. Kačániová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
01.12.2017
31.12.2018
37
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant01.05.201901.05.2023
38 Zlepšovanie možností využitia apiterapie a apiterapeutických produktov vo vysokoškolskom vzdelávaníErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
39 Zmeny biologicky účinných látok v procese výroby vína a determinácia ich účinku na bunkyM. KačániováVšeobecné výzvygarant01.07.2016
30.06.2020
40
 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore výroby potravín v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a potravinovej bezpečnosti
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant11.03.2019
41
 Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včelárenia
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Expert
01.02.2020
02.02.2020

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý