Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1573
Univerzitný e-mail: miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Kačániová, Miroslava
A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 226--232. URL: http://dx.doi.org/10.5219/892.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
2.Antibacterial activity of bees gut Lactobacilli against Paenibacillus Larvae in vitro
Kačániová, Miroslava -- Gasper, Jaroslav -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Antibacterial activity of bees gut Lactobacilli against Paenibacillus Larvae in vitro.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 2, 1 (2018), s. 7--10. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2018-0020.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
3.Antibacterial activity of Melissa officinalis L., Mentha piperita L., Origanum vulgare L. and Malva mauritiana against bacterial microflora isolated from fish
Kluga, Alina -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw -- Kačániová, Miroslava
Antibacterial activity of Melissa officinalis L., Mentha piperita L., Origanum vulgare L. and Malva mauritiana against bacterial microflora isolated from fish.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 1, 1 (2017), s. 75--80. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0013.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
4.Antimicrobial activity and resistance of microorganisms isolated from honey bees
Kačániová, Miroslava -- Gasper, Jaroslav -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel -- Puchalski, Czeslaw
Antimicrobial activity and resistance of microorganisms isolated from honey bees. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 51, 1 (2018), s. 133--138. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
5.Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 51, 1 (2018), s. 124--128. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
6.Antimicrobial effect of sage (Salvia officinalis L.) and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oils on microbiota of chicken breast
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Tokár, Marián -- Puchalski, Czeslaw -- Ivanišová, Eva
Antimicrobial effect of sage (Salvia officinalis L.) and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oils on microbiota of chicken breast.  In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural Sciences. Berlin : Walter de Gruyte. 71, 6 (2017), s. 461--467. URL: https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2017.71.issue-6/prolas-2017-0081/prolas-2017-0081.xml?format=INT.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
7.Antioxidačná aktivita a celkový obsah polyfenolov vybraných druhov červených vín = Antioxidante activity and content of polyphenols in selected kinds of red wines
Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
Antioxidačná aktivita a celkový obsah polyfenolov vybraných druhov červených vín = Antioxidante activity and content of polyphenols in selected kinds of red wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 94--96. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
8.Antioxidant activity and total polyphenol content of medicinal herbs with adaptogenic effect /
Ivanišová, Eva -- Farkaš, Anton -- Frančáková, Helena -- Kačániová, Miroslava
Antioxidant activity and total polyphenol content of medicinal herbs with adaptogenic effect /. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 51, 1 (2018), s. 119--123. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
9.Antioxidant and antimicrobial activity of Bunias orientalis L. and Scorzonera hispanica L. ethanol extracts
Vergun, Olena Mykolajivna -- Kačániová, Miroslava -- Rakhmetov, Dzamal -- Shymanska, Oksana -- Bondarchuk, O. P. -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant and antimicrobial activity of Bunias orientalis L. and Scorzonera hispanica L. ethanol extracts. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018. Nitra: Slovak Agricultural University, 2018, s. 29--38.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
10.Apitoxín - zastúpenie obsahových zložiek a významovosť i pre aplikácie v kozmetických prípravkoch = Apitoxin - representation of content components and their importance for application in cosmetic products
Kačániová, Miroslava -- Kňazovická, Vladimíra -- Puchalski, C. -- Kluz, M. -- Hanus, P.
Apitoxín - zastúpenie obsahových zložiek a významovosť i pre aplikácie v kozmetických prípravkoch = Apitoxin - representation of content components and their importance for application in cosmetic products. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 75--77. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
11.Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties
Kačániová, Miroslava -- Terenjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kunová, Simona -- Žiarovská, Jana -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kántor, Attila
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 108--115. URL: https://dx.doi.org/10.5219/878.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
12.Bahnička sladká (Eleocharis plantaginea) do vodných priestorov v našich záhradach s možnosťou pre konzumáciu = Water chestnut (Eleocharis plantaginea) in water space in our gardens with the possibility for human consumption
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Bahnička sladká (Eleocharis plantaginea) do vodných priestorov v našich záhradach s možnosťou pre konzumáciu = Water chestnut (Eleocharis plantaginea) in water space in our gardens with the possibility for human consumption.  In Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína. (2018), s. 8--10. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
13.Biological activity of hazelnut (Corylus avellana L.) pollen: microbiologic, antibacterial and antioxidants properties
Nikolaieva, Nataliia -- Kačániová, Miroslava -- Grygorieva, Olga V. -- Nôžková, Janka
Biological activity of hazelnut (Corylus avellana L.) pollen: microbiologic, antibacterial and antioxidants properties. In MUSILOVÁ, J. -- TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 44. ISBN 978-80-552-1905-9.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
14.Biologická aktivita vybraných druhov bielych vín = Biological activity of selected kinds of white wines
Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
Biologická aktivita vybraných druhov bielych vín = Biological activity of selected kinds of white wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 97--99. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
15.Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni. In Zahradnictví. 17, 4 (2018), s. 58. ISSN 1213-7596.
BDEOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
16.Consumer sensory evaluation of honey across age cohorts in Slovakia
Šedík, Peter -- Kňazovická, Vladimíra -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Consumer sensory evaluation of honey across age cohorts in Slovakia.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 673--679. URL: https://doi.org/10.5219/938.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
17.Cyprus - z vinohradníctva a z vinárstva = Cyprus - some information from viticulture
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Cyprus - z vinohradníctva a z vinárstva = Cyprus - some information from viticulture. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 16--18. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
18.Determination of biological and sensory profiles of biscuits enriched with tea (Camellia sinensis L.) powder
Ivanišová, Eva -- Mickowska, Barbara -- Socha, Peter -- Režová, Ivana -- Kántor, Attila -- Haris, Ladislav -- Tokár, Marián -- Terentjeva, Margarita -- Kačániová, Miroslava
Determination of biological and sensory profiles of biscuits enriched with tea (Camellia sinensis L.) powder.  In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural Sciences. Berlin : Walter de Gruyte. 72, 2 (2018), s. 113--117.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
19.Differences in essential oil yield, composition, and bioactivity of three juniper species from Eastern Europe
Radoukova, Tzenka -- Zheljazkov, Valtcho D. -- Semerdjieva, Ivanka B. -- Dincheva, Ivayla N. -- Stoyanova, A. -- Kačániová, Miroslava -- Markovič, Tibor -- Radanovič, Dragoja -- Astatkie, Tess -- Šalamon, Ivan
Differences in essential oil yield, composition, and bioactivity of three juniper species from Eastern Europe. In Industrial crops and products. 124, (2018), s. 643--652. ISSN 0926-6690.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
20.Dlhoplodá vigna - pestovateľské aspekty v záhradkárskych podmienkach a z variability jej gastronomickej uplatniteľnosti = Cowpea (Vigna unguiculata) - its growing aspects in gardens conditions and its variability in gastronomic use
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Dlhoplodá vigna - pestovateľské aspekty v záhradkárskych podmienkach a z variability jej gastronomickej uplatniteľnosti = Cowpea (Vigna unguiculata) - its growing aspects in gardens conditions and its variability in gastronomic use. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 23--25. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
21.Enrichment of functional properties of white chocolates with different types of teas
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
Enrichment of functional properties of white chocolates with different types of teas. In Człowiek - Żywność - Zdrowie. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 58. ISBN 978-83-7996-418-5 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
22.Essential oil composition, antioxidant and antimicrobial activity of the galbuli of six juniper species
Zheljazkov, Valtcho D. -- Kačániová, Miroslava -- Dincheva, Ivayla N. -- Radoukova, Tzenka -- Semerdjieva, Ivanka B. -- Astatkie, Tess -- Schlegel, Vicki L.
Essential oil composition, antioxidant and antimicrobial activity of the galbuli of six juniper species.  In Industrial crops and products. Amsterdam : Elsevier Science. 124, (2018), s. 449--458. URL: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.08.013.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
23.External features of milk produkt packages as visual indicators of product quality, tradition and impulse to buy: traditions versus creativity
Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Rybanská, Jana -- Kačániová, Miroslava
External features of milk produkt packages as visual indicators of product quality, tradition and impulse to buy: traditions versus creativity. In Journal of Pharmaceutical Sciences & Emerging Drugs. 6, (2018), s. 42. ISSN 2380-9477.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
24.Fenolické zlúčeniny - význam, zastúpenie i vo vzťahu ku kvalite, k senzorickým vlastnostiam vín = Phenolic compounds - importance, representation in relation to quality and sensory characteristics of wines
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Fenolické zlúčeniny - význam, zastúpenie i vo vzťahu ku kvalite, k senzorickým vlastnostiam vín = Phenolic compounds - importance, representation in relation to quality and sensory characteristics of wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 19--21. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
25.Fungal diversity in the grapes-to-wines chain with emphasis on penicillium species
Felšöciová, Soňa -- Mašková, Zuzana -- Kačániová, Miroslava
Fungal diversity in the grapes-to-wines chain with emphasis on penicillium species.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 379--386. URL: https://dx.doi.org/10.5219/882.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
26.Gram-negative microorgaanisms isolated from fish and their sensitivity against essential oils
Kačániová, Miroslava -- Kluga, Alina -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Puchalski, Czeslaw
Gram-negative microorgaanisms isolated from fish and their sensitivity against essential oils. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 51, 2 (2018), s. 115--120. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
27.Green tea extract affects porcine ovarian cell apoptosis
Roychoudhury, Shubhadeep -- Halenár, Marek -- Michalcová, Katarína -- Nath, Sangeeta -- Kačániová, Miroslava -- Kolesárová, Adriana
Green tea extract affects porcine ovarian cell apoptosis. In Reproductive Biology. 18, 2 (2018), s. 94--98. ISSN 1642-431X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
28.Hadia tekvica = Edible snakegourd
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Hadia tekvica = Edible snakegourd. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 17--19. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
29.Hrozno - zdroj i pre produkciu múky = Grape - source for flour production
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Hrozno - zdroj i pre produkciu múky = Grape - source for flour production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 45--47. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
30.Hrozno pre spracovanie niektorých domácich produktov = Grapes for processing of some home products
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Hrozno pre spracovanie niektorých domácich produktov = Grapes for processing of some home products. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 37--39. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
31.Hroznové vína - k antioxidačnému potenciálu a niektorým z flavonoidových zlúčenín = Grape wines - antioxidant potential and some flavonoid
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Hroznové vína - k antioxidačnému potenciálu a niektorým z flavonoidových zlúčenín = Grape wines - antioxidant potential and some flavonoid. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 31--33. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
32.Hydina - výživa, využiteľnosť niektorých bylín v krmive, v nadväznosti na vlastnosti mäsa
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Hydina - výživa, využiteľnosť niektorých bylín v krmive, v nadväznosti na vlastnosti mäsa. In Chovateľ. 54, 6 (2018), s. 13. ISSN 0862-5573.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
33.Choroba viniča hroznorodého - hniloba = Disease of grapevine - rot
Felšöciová, Soňa -- Vrábel, František -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava -- Hanus, P.
Choroba viniča hroznorodého - hniloba = Disease of grapevine - rot. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 62--64. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
34.Identification of the Slovak traditional cheese "Parenica" microflora
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Identification of the Slovak traditional cheese "Parenica" microflora. In Acta agraria Debreceniensis. 150, (2018), s. 227--239. ISSN 1587-1282.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
35.Identifikácia mikroorganizmov hrozna, muštu a vína s využitím hmotnostnej spektrometrie Maldi TOF MS Biotyper = Identification of grape, must wine microorganisms with mass spectormetry Maldi TOF MS Biotyper
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Felšöciová, Soňa -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Identifikácia mikroorganizmov hrozna, muštu a vína s využitím hmotnostnej spektrometrie Maldi TOF MS Biotyper = Identification of grape, must wine microorganisms with mass spectormetry Maldi TOF MS Biotyper. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 1 (2018), s. 65--72. ISSN 1804-3836.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
36.Influence of propolis extract in Hubbard JV chickens nutrition on oxidative stabilty of meat
Haščík, Peter -- Garlík, Jozef -- Elimam, Ibrahim Omer Elamin -- Kňazovická, Vladimíra -- Bobko, Marek -- Kačániová, Miroslava
Influence of propolis extract in Hubbard JV chickens nutrition on oxidative stabilty of meat.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 17, 2 (2014), s. 47--51. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/107/pdf_7.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
37.Jahňacie mäso z domácich chovov v privátnej gastronómii
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Jahňacie mäso z domácich chovov v privátnej gastronómii. In Chovateľ. 54, 9 (2018), s. 18. ISSN 0862-5573.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
38.Jam zelený v záhradkách a v chránených pestovateľských priestoroch = Green yam (Dioscorea alata) in gardens and protected environment
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Jam zelený v záhradkách a v chránených pestovateľských priestoroch = Green yam (Dioscorea alata) in gardens and protected environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 14--16. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
39.Juniper essential-oil composition and bioactivity as a function of species and sex
Semerdjieva, Ivanka B. -- Zheljazkov, Valtcho D. -- Radoukova, Tzenka -- Kačániová, Miroslava -- Maneva, Vasilena -- Astatkie, Tess -- Dincheva, Ivayla N. -- Schlegel, Vicki L. -- Piperkova, Neshka
Juniper essential-oil composition and bioactivity as a function of species and sex. In Facta universitatis - series: Physics, Chemistry and Technology Vol. 16, no. 1, special iss. (2018), s. 118. Niš: Univerzitet u Nišu, 2018, s. 118.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
40.K aspektom spolupodieľajúcim sa na aromatickom potenciály vín = Some aspects participating on aromatic potential of wines
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
K aspektom spolupodieľajúcim sa na aromatickom potenciály vín = Some aspects participating on aromatic potential of wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 25--27. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
41.K aspektom znehodnotenia vín vplyvom nežiaducich mikroorganizmov = Some aspects of wine depreciation caused by undesirable microorganisms
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
K aspektom znehodnotenia vín vplyvom nežiaducich mikroorganizmov = Some aspects of wine depreciation caused by undesirable microorganisms. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 39--41. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
42.K možnostiam využívania matoliny = The possibilities of use of the grape marc
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
K možnostiam využívania matoliny = The possibilities of use of the grape marc. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 10--12. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
43.K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach. In Zahradnictví. 17, 2 (2018), s. 58. ISSN 1213-7596.
BDEOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
44.K systémom výroby hrozna určených pre produkciu niektorých vín = Some systems of grape production use for wine production
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Sudzinová, Janka
K systémom výroby hrozna určených pre produkciu niektorých vín = Some systems of grape production use for wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 65--66. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
45.K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni. In Komunální technika. 12, 1 (2018), s. 34. ISSN 1802-2391.
BDEOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
46.K vinárstvu a k produkcii vín v podmienkach vinárských oblastí Grécka = Viniculture and wine production in wine regions in Greece
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
K vinárstvu a k produkcii vín v podmienkach vinárských oblastí Grécka = Viniculture and wine production in wine regions in Greece. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 42--45. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
47.K vinohradníckym podoblastiam a k vinárstvu v Portugalsku = Vineyard subregions and vineculture in Portugal
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
K vinohradníckym podoblastiam a k vinárstvu v Portugalsku = Vineyard subregions and vineculture in Portugal. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 13--15. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
48.K vybraným európskym vinohradnickym oblastiam a vínam = Some european vineyard regions and wines
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
K vybraným európskym vinohradnickym oblastiam a vínam = Some european vineyard regions and wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 58--60. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
49.Kontaminácia vína zo sekundárneho prostredia = Contamination of wine from the secondary environment
Felšöciová, Soňa -- Vrábel, František -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava -- Hanus, P.
Kontaminácia vína zo sekundárneho prostredia = Contamination of wine from the secondary environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 58--61. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
50.MALDI-TOF mass spectrometry for the identification of bacteria isolated from a traditional Slovak cheese: Parenica
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter
MALDI-TOF mass spectrometry for the identification of bacteria isolated from a traditional Slovak cheese: Parenica. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: book of abstracts of the 13th international scientific conference, Smolenice, September 17-19, 2018. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 42. ISBN 978-80-552-1874-8.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
51.Manukový med - k jeho významu a účinkom = Manuka honey - its importance and effects
Kačániová, Miroslava -- Kňazovická, Vladimíra -- Puchalski, C. -- Kluz, M. -- Hanus, P.
Manukový med - k jeho významu a účinkom = Manuka honey - its importance and effects. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 87--89. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
52.Med vo vzťahu k výžive a zdraviu človeka: Honey in relation to human nutrition and health
Kňazovická, Vladimíra -- Zvalo, Michal -- Šedík, Peter -- Kačániová, Miroslava
Med vo vzťahu k výžive a zdraviu človeka: Honey in relation to human nutrition and health.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 89--97.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
53.Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018. 89 s. ISBN 978-80-971784-6-8.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Podrobnosti
54.Mexický koriander = Mexican coriander
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Mexický koriander = Mexican coriander. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 31--34. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
55.Microbiological stability and hygienic quality of Slovak chocolates
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
Microbiological stability and hygienic quality of Slovak chocolates. In Scientific researches in food production. Debrecen: University of Debrecen (Debrecen, 2018, s. 9. ISBN 978-963-490-041-2 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
56.Microorganisms isolated from the Slovak traditional cheese "Parenica" and their identification with mass spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Microorganisms isolated from the Slovak traditional cheese "Parenica" and their identification with mass spectrometry. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 51, 2 (2018), s. 76--82. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
57.Microorganisms of grape berries
Kántor, Attila -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva -- Terentjeva, Margarita -- Kačániová, Miroslava
Microorganisms of grape berries.  In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural Sciences. Berlin : Walter de Gruyte. 71, 6 (2017), s. 502--508. URL: https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2017.71.issue-6/prolas-2017-0087/prolas-2017-0087.xml?format=INT.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
58.Microscopic fungi isolated from different Slovak grape varieties
Kunová, Simona -- Kántor, Attila -- Terentjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kádasi Horáková, Miriam -- Kačániová, Miroslava
Microscopic fungi isolated from different Slovak grape varieties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 438--443. URL: https://dx.doi.org/10.5219/893.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
59.Mikrobiologická kvalita mäsa kurčiat ošetreného medom a cesnakom: Microbiological quality of chicken treated with honey and garlic
Kunová, Simona -- Zeleňáková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír -- Kačániová, Miroslava
Mikrobiologická kvalita mäsa kurčiat ošetreného medom a cesnakom: Microbiological quality of chicken treated with honey and garlic.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 154--159. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
60.Mikrobiologická kvalita udených a údených pareníc vzrobených z kravského mlieka = Microbiological quality of smoked and non-smoked parenica produced from cow milk
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Mikrobiologická kvalita udených a údených pareníc vzrobených z kravského mlieka = Microbiological quality of smoked and non-smoked parenica produced from cow milk. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 2 (2018), s. 93--103. ISSN 1804-3836.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
61.Mikrobiologické aspekty niektorých výrobkov v cukrárenskej produkcii
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Mikrobiologické aspekty niektorých výrobkov v cukrárenskej produkcii. In Pekárstvo cukrárstvo. 19, 6 (2018), s. 22. ISSN 1335-6305.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
62.Mikroorganizmy a med
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Mikroorganizmy a med. In Agro magazín. 19, 4 (2018), s. 5--6. ISSN 1214-0643.
BDEOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
63.Možnosti efektívneho zužitkovania odpadovej melasy
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Možnosti efektívneho zužitkovania odpadovej melasy. In Odpady. 18, 3 (2018), s. 14. ISSN 1335-7808.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
64.Možnosti zúžitkovania strapín Vitis vinifera ako odpadu pri technologickom spracovaní hrozna
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Možnosti zúžitkovania strapín Vitis vinifera ako odpadu pri technologickom spracovaní hrozna. In Odpady. 18, 4 (2018), s. 22--23. ISSN 1335-7808.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
65.Muštové odrody Vitis vinifera- charakteristika - vína -konzument = Wine grape varieties of Vitis vinifera - characteristics - wine - consumers
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Muštové odrody Vitis vinifera- charakteristika - vína -konzument = Wine grape varieties of Vitis vinifera - characteristics - wine - consumers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 46--50. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
66.Najdôležitejšie mikroorganizmy vo vinárstve a ich úloha v technológii výroby vína = The most important microorganisms in winery and their role in the wine production technology
Felšöciová, Soňa -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava -- Puchalski, Czeslaw -- Hanus, Pawel
Najdôležitejšie mikroorganizmy vo vinárstve a ich úloha v technológii výroby vína = The most important microorganisms in winery and their role in the wine production technology. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 54--57. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
67.Nutrition marketing of honey: chemical, microbiological, antioxidant and antimicrobial profile
Šedík, Peter -- Zagula, G. -- Ivanišová, Eva -- Kňazovická, Vladimíra -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Nutrition marketing of honey: chemical, microbiological, antioxidant and antimicrobial profile.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 767--774. URL: https://doi.org/10.5219/988.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
68.Obnôžkový peľ- výberovo k zberu, zabezpečovaniu, zdrojom a k niektorým z mikroorganizmov v možnostiach ich výskytu = Rape bee pollen - harvesting, ensuring, sources and possibility of some microorganism existence
Kačániová, Miroslava -- Ballová, Miriam -- Sudzinová, Janka
Obnôžkový peľ- výberovo k zberu, zabezpečovaniu, zdrojom a k niektorým z mikroorganizmov v možnostiach ich výskytu = Rape bee pollen - harvesting, ensuring, sources and possibility of some microorganism existence.  In Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína. (2018), s. 83--86. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
69.Okrúhlica v spektre využiteľnosti malofarmárskych pestovateľských podmienkach a potrebách = Turnips in spectrum of use in small farm growing conditions and needs
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Sudzinová, Janka
Okrúhlica v spektre využiteľnosti malofarmárskych pestovateľských podmienkach a potrebách = Turnips in spectrum of use in small farm growing conditions and needs. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 35--38. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
70.Optimalizácia identifikácie genomických sekvencií taumatínu v hrozne = Optimization of thaumatin genomic sequences identification in grapes
Žiarovská, Jana -- Poláková, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zeleňáková, Lucia
Optimalizácia identifikácie genomických sekvencií taumatínu v hrozne = Optimization of thaumatin genomic sequences identification in grapes. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 73--79. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
71.Optimalizácia identifikácie genomických sekvencií taumatínu v hrozne = Optimization of thaumatin genomic sequences identification in grapes
Žiarovská, Jana -- Poláková, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zeleňáková, Lucia
Optimalizácia identifikácie genomických sekvencií taumatínu v hrozne = Optimization of thaumatin genomic sequences identification in grapes. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 73--79. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
72.Ovčie mlieko, syry v gastronómii = Sheep´s milk, cheese in gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Ovčie mlieko, syry v gastronómii = Sheep´s milk, cheese in gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 62--66. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
73.Packaging as a visual indicator of quality, tradition and culture of traditional products from sheep milk
Nagyová, Ľudmila -- Rybanská, Jana -- Košičiarová, Ingrida -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Packaging as a visual indicator of quality, tradition and culture of traditional products from sheep milk. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: book of abstracts of the 13th international scientific conference, Smolenice, September 17-19, 2018. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 54. ISBN 978-80-552-1874-8.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
74.Phytochemical analysis, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity of different plant organs of Eryngium serbicum L.
Vukic, Milena -- Vukovic, Nenad -- Djelic, Gorica -- Obradović, Ana D. -- Kačániová, Miroslava -- Marković, Snežana D. -- Popović, Suzana Lj -- Baskic, Dejan D.
Phytochemical analysis, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity of different plant organs of Eryngium serbicum L. In Industrial crops and products. 115, (2018), s. 88--97. ISSN 0926-6690.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
75.PIWI odrody - k aspektom pre voľbu ich pestovania a z odrodového výberu = PIWI varieties - some aspects of their cultivation and varieties selection
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
PIWI odrody - k aspektom pre voľbu ich pestovania a z odrodového výberu = PIWI varieties - some aspects of their cultivation and varieties selection. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 40--41. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
76.Plody ovocných druhov k produkcii vín a z aspektov pre domácich spracovateľov = Fruits of fruit species according to wine production and domestic processors
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Plody ovocných druhov k produkcii vín a z aspektov pre domácich spracovateľov = Fruits of fruit species according to wine production and domestic processors. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 22--24. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
77.Podmienky ovplyvňujúce obsahové zloženie obnôžkového peľu
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Podmienky ovplyvňujúce obsahové zloženie obnôžkového peľu. In Slovenský včelár. 95, 11 (2018), s. 11--12. ISSN 0139-6064.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
78.Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions
Kňazovická, Vladimíra -- Mašková, Zuzana -- Vlková, E. -- Švejstil, Roman -- Salmonová, Hana -- Ivanišová, Eva -- Gažarová, Martina -- Gamráthová, Iveta -- Repková, Monika -- Tokár, Marián -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Čanigová, Margita -- Kačániová, Miroslava
Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 2 (2018), s. 805--810. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.8.2.805-811.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2015Podrobnosti
79.Pre domácich spracovateľov plodov Vitis vinifera - hroznové šťavy - spracovanie, význam, účinky = Grape juice - processing, importance, effects - for home processors of Vitis vinifera
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Pre domácich spracovateľov plodov Vitis vinifera - hroznové šťavy - spracovanie, význam, účinky = Grape juice - processing, importance, effects - for home processors of Vitis vinifera. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 42--44. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
80.Produkty z kozieho mlieka a výberovo k ich uplatniteľnosti v súčasnej gastronómii domácnosti = Products from goat´s milk and their use in the present home gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Produkty z kozieho mlieka a výberovo k ich uplatniteľnosti v súčasnej gastronómii domácnosti = Products from goat´s milk and their use in the present home gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 71--74. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
81.Rapid identification with MALDI-TOF MS Biotyper of microorganisms isolated from raw cow milk
Kačániová, Miroslava -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Kunová, Simona
Rapid identification with MALDI-TOF MS Biotyper of microorganisms isolated from raw cow milk. In Journal of Pharmaceutical Sciences & Emerging Drugs. 6, (2018), s. 32. ISSN 2380-9477.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
82.Sequential elution of essential oil constituents during steam distillation of hops (Humulus lupulus L.) and influence on oil yield and antimicrobial activity
Jeliazkova, Ekaterina A. -- Zheljazkov, Valtcho D. -- Kačániová, Miroslava -- Astatkie, Tess -- Tekwani, Babu Lal
Sequential elution of essential oil constituents during steam distillation of hops (Humulus lupulus L.) and influence on oil yield and antimicrobial activity. In Journal of Oleo Science. 67, 7 (2018), s. 871--883. ISSN 1345-8957.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
83.Sójová múka a jej význam
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Sójová múka a jej význam. In Pekárstvo cukrárstvo. 19, 5 (2018), s. 2018. ISSN 1335-6305.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
84.Spracovanie mäsa z vlastnej produkcie a vhodnosť využiteľnosti rastlinných prísad do mäsových produktov
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Spracovanie mäsa z vlastnej produkcie a vhodnosť využiteľnosti rastlinných prísad do mäsových produktov. In Chovateľ. 54, 6 (2018), s. 18. ISSN 0862-5573.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
85.Staphylococcus spp. isolated from spiders and their antimicrobial sensitivity against essential oils
Kačániová, Miroslava -- Fedoriak, Mariia -- Terentjeva, Margarita -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel -- Puchalski, Czeslaw
Staphylococcus spp. isolated from spiders and their antimicrobial sensitivity against essential oils. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 51, 2 (2018), s. 83--88. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
86.Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam. In Zahradnictví. 17, 4 (2018), s. 56--57. ISSN 1213-7596.
BDEOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
87.Stolové odrody Vitis vinifera - k účinkom plodov na organizmus, k obsahovým zložkám, výberovo k odrodám a ich využiteľnosť v gastronómii domácností = Table grape varieties of Vitis vinifera - effects of fruits on consumers, content components, varieties and their use in home gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Stolové odrody Vitis vinifera - k účinkom plodov na organizmus, k obsahovým zložkám, výberovo k odrodám a ich využiteľnosť v gastronómii domácností = Table grape varieties of Vitis vinifera - effects of fruits on consumers, content components, varieties and their use in home gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 28--30. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
88.Šumivé vína - k výberovému prehľadu ich sortimentu a z technológie výroby = Sparkling wines - product range and technology of production
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Šumivé vína - k výberovému prehľadu ich sortimentu a z technológie výroby = Sparkling wines - product range and technology of production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 34--36. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
89.The effect of gentamicin/kanamycin treatment on in vitro contamination of rabbit spermatozoa with selected bacterial strains
Ďuračka, Michal -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Tvrdá, Eva
The effect of gentamicin/kanamycin treatment on in vitro contamination of rabbit spermatozoa with selected bacterial strains. In Animal reproduction science. Elsevier Academic Press, 2018, s. 2018.
AEMAbstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
90.The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 1, 1 (2017), s. 26--31. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0004.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
91.The investigation of bioactive secondary metabolites of the methanol extract of Eryngium amethystinum
Vukovic, Nenad -- Vukic, Milena -- Delić, Gorica T. -- Kačániová, Miroslava -- Cvijović, Mirjana
The investigation of bioactive secondary metabolites of the methanol extract of Eryngium amethystinum. In Kragujevac journal of science. 40, (2018), s. 113--129. ISSN 1450-9636.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
92.The presence of bacterial species in bovine semen and their impact on the sperm quality
Tvrdá, Eva -- Belič, Ljubica -- Ďuračka, Michal -- Kováčik, Anton -- Kačániová, Miroslava -- Lukáč, Norbert
The presence of bacterial species in bovine semen and their impact on the sperm quality. In Animal reproduction science. Elsevier Academic Press, 2018, s. 2018.
AEMAbstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
93.Tokajské vína a mikroflóra = Tokaj wines and microflora
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Tokajské vína a mikroflóra = Tokaj wines and microflora. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 51--54. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
94.Use of Matrix-assisted laser-desorption/ionization (MALDI) biotyper for identification of microorganisms from white and red wine varieties during fermentation process
Kačániová, Miroslava -- Terenťjeva, I. V. -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw
Use of Matrix-assisted laser-desorption/ionization (MALDI) biotyper for identification of microorganisms from white and red wine varieties during fermentation process. In Proceedings of the 8th international conference on the Quality and safety in food production chain. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2018, s. 28. ISBN 978-83-9511359-0-3 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
95.Včelí peľ i pre domáce kozmetické účely = Bee pollen for home cosmetic purposes
Kačániová, Miroslava -- Kňazovická, Vladimíra -- Puchalski, C. -- Kluz, M. -- Hanus, P.
Včelí peľ i pre domáce kozmetické účely = Bee pollen for home cosmetic purposes. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 78--81. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
96.Vietnamský koriander v záhradách a z možností jeho gastronomického spotrebovania = Cambodian mint (Persicaria odorata) in the gardens and the possibilities of its use in gastronomy
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Vietnamský koriander v záhradách a z možností jeho gastronomického spotrebovania = Cambodian mint (Persicaria odorata) in the gardens and the possibilities of its use in gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 20--22. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
97.Vína a gastronómia - výberovo o ich vhodnosti začleňovania i ako súčasť integračných zložiek = Wines and gastronomy - their suitability of implementation as part of ingredients
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Vína a gastronómia - výberovo o ich vhodnosti začleňovania i ako súčasť integračných zložiek = Wines and gastronomy - their suitability of implementation as part of ingredients. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 48--50. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
98.Vinohradníctvo, vína, odrody v Macedónsku = Viticulture, wines and their varieties in Macedonia
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Vinohradníctvo, vína, odrody v Macedónsku = Viticulture, wines and their varieties in Macedonia. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 55--57. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
99.Výberovo k bežne sa vyskytujúcim druhom rastlinných zástupcov s jedlými kvetmi i v podmienkach záhrad a ich využiteľnosť v spotrebiteľskom prostredí domácností = Common plant species with edible flowers in gardens and their use of households
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Výberovo k bežne sa vyskytujúcim druhom rastlinných zástupcov s jedlými kvetmi i v podmienkach záhrad a ich využiteľnosť v spotrebiteľskom prostredí domácností = Common plant species with edible flowers in gardens and their use of households. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 26--30. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
100.Výberovo k niektorým z mikroorganizmov a k ich vplyvom v súvislosti s vínami = Some microorganisms and their effect regards to wines
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Výberovo k niektorým z mikroorganizmov a k ich vplyvom v súvislosti s vínami = Some microorganisms and their effect regards to wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 51--53. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
101.Vybrané produkty z ovčieho mlieka - bežní spotrebitelia - domáca gastronómia = Some products from sheep´s milk - common consumers - home gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Vybrané produkty z ovčieho mlieka - bežní spotrebitelia - domáca gastronómia = Some products from sheep´s milk - common consumers - home gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 67--80. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
102.Výskyt koagulázopozitívnych stafylokokov vo vybraných potravinárskych komoditách: Occurence of coagulase-positive staphylococci in selected food commodities
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava -- Tináková, Katarína -- Barátová, Eva -- Švecová, Gabriela
Výskyt koagulázopozitívnych stafylokokov vo vybraných potravinárskych komoditách: Occurence of coagulase-positive staphylococci in selected food commodities.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 39--47. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
103.Využitie mäsa zveriny v gastronómii - review = Utilization of venesion meat in gastronomy - review
Haščík, Peter -- Čuboň, Juraj -- Bobko, Marek -- Trembecká, Lenka -- Kačániová, Miroslava -- Graus, Jakub
Využitie mäsa zveriny v gastronómii - review = Utilization of venesion meat in gastronomy - review. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 1 (2018), s. 41--53. ISSN 1804-3836.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
104.Z možností využívania plodov Vitis vinifera v spotrebiteľskom prostredí domácností = Possibilities of use the fruits Vitis vinifera consumer environment of households
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Sudzinová, Janka
Z možností využívania plodov Vitis vinifera v spotrebiteľskom prostredí domácností = Possibilities of use the fruits Vitis vinifera consumer environment of households. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 67--69. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
105.Z vybraných požiadaviek k niektorým odrodám určených pre produkciu vín = Some selected requirements for some varieties intended for wine production
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Sudzinová, Janka
Z vybraných požiadaviek k niektorým odrodám určených pre produkciu vín = Some selected requirements for some varieties intended for wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 70--72. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
106.Zhodnotenie pevných odpadov vznikajúcich pri priemyselnom spracovaní ovocia a zeleniny
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovný, Patrik
Zhodnotenie pevných odpadov vznikajúcich pri priemyselnom spracovaní ovocia a zeleniny. In Odpady. 18, 5 (2018), s. 20. ISSN 1335-7808.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
107.Zhodnotenie pevných odpadov vznikajúcich pri priemyselnom spracovaní ovocia a zeleniny
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovný, Patrik
Zhodnotenie pevných odpadov vznikajúcich pri priemyselnom spracovaní ovocia a zeleniny. In Odpady. 18, 5 (2018), s. 20. ISSN 1335-7808.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
108.Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018. 105 s. ISBN 978-80-971784-7-5.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Podrobnosti
109.Zvláštne formy kazenia mäsa: pre domácich chovateľov a spracovateľov mäsa
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Zvláštne formy kazenia mäsa: pre domácich chovateľov a spracovateľov mäsa. In Chovateľ. 54, 1 (2018), s. 23. ISSN 0862-5573.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.