Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1573
Univerzitný e-mail: miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUNOVÁ, S. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KLUZ, M. -- LOPAŠOVSKÝ, Ľ. Comparison of microbiological quality of ready-to-eat delicatessen product with respect to storage temperature. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 4, 6 (2015), s. 560--563.

Originálny názov: Comparison of microbiological quality of ready-to-eat delicatessen product with respect to storage temperature
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (25%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
Maciej Kluz (25%)
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 4
Číslo periodika v rámci zväzku: 6
Rok vydania: 2015
Od strany: 560
Do strany: 563
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hygiena potravín, mikrobiológia, potravinárstvo, stravovanie, bezpečnosť potravín, skladovanie potravín, koliformné baktérie, lahôdkárske výrobky
Rok uplatnenia: 2015
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Slovak University of Agriculture, 2019.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Editor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)