Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1573
Univerzitný e-mail: miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

     Výučba
     
Projekty     Publikácie               

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠEDÍK, P. -- HORSKÁ, E. -- IVANIŠOVÁ, E. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KRASNODĘBSKI, A. Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 18--24. ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey
Autor:
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 13
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany: 18
Do strany:
24
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: včelie produkty, kakao, mladí ľudia, spotrebitelia, med, potravinárske aditíva, spotrebiteľské správanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)