Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1573
Univerzitný e-mail: miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Projekty     
Publikácie
     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOPAŠOVSKÝ, Ľ. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. -- KUNOVÁ, S. -- KAČÁNIOVÁ, M. Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper. In GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 216--223. ISBN 978-80-552-1978-3.

Originálny názov:
Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper
Anglický názov:
Autor:
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. (25%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (25%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (25%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 216
Do strany:
223
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: analýzy, plodová zelenina, paprika, koreninové rastliny, paprika koreninová
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:25 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-1978-3.

Originálny názov:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-1978-3
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:28 (Import dát z knižnice)