Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1573
 

     
     Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUNOVÁ, S. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- LOPAŠOVSKÝ, Ľ. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. Mikrobiologické a fyzikálno-chemické parametre slovenských medov: Microbiological and physico-chemical parameters of Slovak honey.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 69--76. ISBN 978-80-552-1978-3. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055219783.

Originálny názov: Mikrobiologické a fyzikálno-chemické parametre slovenských medov: Microbiological and physico-chemical parameters of Slovak honey
Anglický názov:
Microbiological and physico-chemical parameters of Slovak honey
Autor: doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (25%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. (25%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia: 2019
URL:
https://doi.org/10.15414/2019.9788055219783
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
69
Do strany:
76
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: ďumbier lekársky, mikrobiologická kvalita, škoricová silica, med, potravinárske aditíva, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:25 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-1978-3.

Originálny názov:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický názov:
Editor: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (50%)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (50%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-1978-3
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:28 (Import dát z knižnice)